Om Vennepunktet

Om Vennepunktet

Vennepunktet er en forening som er baseret på frivillig arbejdskraft.

Her vil du opleve, at vi interesserer os for dig og sætter en ære i at få dig med ind i et fællesskab på dine præmisser.


Foreningen er uafhængig af politiske partier og kirkelige organisationer.


Udgifterne i forbindelse med driften bliver dækket ved tilskud fra Randers kommune, brugerbetaling og midler fra diverse fonde.

Læs foreningens vedtægter ved at klikke på knap 

Vedtægter

Vennepunktets historie

Senest rettet:23-03-2021

webmaster@vennepunktetranders.dk

Vennepunktet har en længere forhistorie gående tilbage til 1989, hvor foreningen ”Puls”, og fra 1994 ”Sund Puls”, blev oprettet som et projekt med sorg- og kriserådgivning for hjertepatienter og pårørende efter udskrivelse. Foreningen voksede og blev udvidet med et møde- og værested for arbejdsledige, førtidspensionister samt personer på sygedagpenge. I 1999 blev foreningen delt op i to enheder, et aktivitetscenter og et rådgivningscenter. Samme år indgik foreningen en overenskomst med Randers Kommune. Foreningens erklærede formål var at modvirke isolation, skabe rammer for et aktivt socialt samvær med andre på tværs af problemer eller handicaps og give muligheder for at danne nye netværk.

I 2000 gik ”Sund Puls” konkurs, men allerede i 2001 genåbnede foreningen under navnet ”Vennepunktet” med de samme aktivitetsledere og medlemmer som i den oprindelige forening.

De bygninger, som foreningen havde lejet sig ind i, blev solgt i 2005. Det lykkedes da herefter at leje lokaler på Boghvedevej, hvor foreningen har til huse i dag.

Vennepunktet fortsatte overenskomsten med Randers kommune, der giver et bidrag til driften af foreningen. Resten af udgifterne dækkes af medlemsbetaling og for deltagelse i aktiviteter.


Vennepunktet formål er at skabe gode rammer for møde- og aktivitetstilbud, at skabe netværk og fremme erfaringsudveksling mellem medlemmerne og at forebygge samt forhindre isolation og ensomhed.


Klik på knappen Sund Puls" (link til to tekster, en af Sonja Søborg og en af Else Marie Wendel, tidligere formand) for at finde flere og mere detaljerede informationer om foreningen i perioden fra 1989 til 2000